THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Binh chủng thông qua kết quả luyện tập tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX
Sáng 16/7/2019, tại Trường sĩ quan Thông tin, đoàn công tác Binh chủng do đồng chí Đại tá Phạm Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến thông qua kết quả luyện tập của đội văn nghệ Binh chủng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG