THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức thực tập tốt nghiệp năm học 2018 – 2019
Từ ngày 19/02 đến 09/5/2019, Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức thực tập tốt nghiệp cho 408 học viên khóa ĐH22 và ĐB2 tại 22 đơn vị thuộc các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng Hải quân, Quân chủng PKKQ và các đơn vị trong Binh chủng.
Đề án Tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin năm 2019
Trường Sĩ quan Thông tin - trường đại học thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc gia, tiền thân là Trường Thông tin được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1951 theo Quyết định số 132/QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhà trường có chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sĩ quan thông tin cho Quân đội; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG