THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ ký kết hợp tác với công ty TNHH Valley Campus Sài Gòn Sáng 18/3/2020, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ (CNTT&NN), Trường Đại học Thông tin liên lạc đã làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Valley Campus Sài Gòn về việc đào tạo nhân lực về CNTT và đào tạo tiếng Nhật, cung cấp cho thị trường trong nước và Nhật Bản.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG