THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Những điểm mới về tuyển sinh khối các trường quân đội năm 2020
Ngày 21/2, Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc Phòng đã công bố công tác tuyển sinh vào khối các trường quân đội năm 2020. Theo đó, có nhiều quy định chung và quy định riêng vào các trường quân đội.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG