“Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”

Ngày 28/01/1969, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức "Đại hội thi đua lập công, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Đại hội vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen. Trong thư, Bác căn dặn Bộ đội TTLL: "Đã có cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác TTLL kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới...".

Thấm nhuần lời dạy của Người, 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng TTLL luôn coi lời huấn thị của Bác là di sản tinh thần vô giá, phương châm chỉ đạo, kim chỉ nam cho mọi hoạt động; là mục tiêu phấn đấu trong xây dựng, chiến đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, công tác hằng ngày. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, bảo đảm TTLL "Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn", phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gửi thư khen Bộ đội Thông tin liên lạc (28.01.1969 - 28.01.2019), Phòng Tuyên huấn/ Cục Chính trị Binh chủng phối hợp với Ban Biên tập Cổng TTĐT Binh chủng mở đợt tuyên truyền cao điểm với chủ đề "50 năm Bộ đội thông tin liên lạc làm theo thư Bác". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bút tích bức thư khen của Bác Hồ:Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: