Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy Trường sĩ quan Thông tin

 Tin đã phát trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

 

 

Trong hai ngày 13, 14/6/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy Trường sĩ quan Thông tin. Tham gia đoàn kiểm tra có thủ trưởng Cục Nhà trường, thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ, thủ trưởng Văn phòng BTTM, thủ trưởng Binh chủng TTLL; đại diện các cơ quan chức năng: Cục Nhà trường, Cục quân huấn, Cục Quân lực, Cục Dân quân tự vệ, Văn phòng BTTM; Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn/TCCT; Bộ Tham mưu/TCHC; Bộ Tham mưu/TCKT và đại diện các cơ quan chức năng của Binh chủng TTLL.

 


Đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
quán triệt trước khi kiểm tra

 

Sau khi nghe đồng chí Đại tá Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy của Nhà trường từ năm 2016 đến nay, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các nội dung: Công tác kế hoạch, quản lý điều hành quá trình giáo dục, đào tạo; thanh tra, kiểm tra huấn luyện; khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; quản lý văn bằng, chứng chỉ; hợp tác đào tạo. Kiểm tra chương trình, nội dung đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; tổ chức, phương pháp dạy học; kiểm tra tổ chức bắn đạn thật; nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu, thư viện phục vụ giáo dục, đào tạo. Kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, điều lệ, công tác quản lý, rèn luyện học viên; tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ cấp trường; thực hiện tổ chức biên chế của Nhà trường. Kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; phổ biến giáo dục pháp luật; công tác cán bộ. Kiểm tra công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; bảo đảm kỹ thuật. Kiểm tra công tác bảo đảm ngân sách, tài chính, hậu cần và kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng, an ninh của Nhà trường. 



Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng kiểm tra Trạm sửa chữa và huấn luyện thực hành


Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng kiểm tra tổ chức bắn đạn thật của sĩ quan, QNCN và học viên


Đoàn dự kiểm tra học viên huấn luyện chuyên ngành thông tin


Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, an ninh Nhà trường


Đoàn dự giờ giảng của giảng viên Nhà trường


Đoàn kiểm tra điều lệnh đội ngũ của sĩ quan, QNCN, học viên, chiến sĩ


Đoàn kiểm tra thể lực của học viên

 

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá, trong 3 năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, kịp thời ban hành nghị quyết, quy chế, lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường hoàn thành khá tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và các nhiệm vụ được giao. Chương trình, nội dung đào tạo được bổ sung, điều chỉnh phù hợp từng đối tượng đào tạo, sát với thực tế các đơn vị thông tin; chủ động, xây dựng Đề án đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội theo hướng phân chuyên ngành thông tin lục quân, thông tin hải quân, thông tin phòng không - không quân và Đề án đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu tác chiến không gian mạng, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành huấn luyện, đào tạo và các hoạt động dạy học thiết thực, hiệu quả. Hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được đầu tư xây dựng, nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, trang thiết bị đào tạo, tài chính được triển khai đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên, học viên được cải thiện, từng bước nâng lên. Học viên tốt nghiệp ra trường cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc cách mạng, chính quy, hiện đại. Đoàn kết luận, Nhà trường đã hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, kết quả kiểm tra đạt Giỏi.
 
Trường Sinh


 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: