Bộ môn CTĐ, CTCT: Thông qua bài giảng cho giảng viên

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi thư khen Bộ đội TTLL (28/01/1969 - 28/01/2019), trong thời gian qua Bộ môn CTĐ, CTCT, Khoa KHXH&NV đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động phương pháp như: Xây dựng và thông qua chuẩn đầu ra, chương trình cho các đối tượng học viên đại học, quốc tế, sĩ quan dự bị theo hướng dẫn mới; chuẩn hóa, đổi mới đề thi, đáp án tốt nghiệp đối tượng HĐS5, ĐN48; bồi dưỡng giảng viên mới; tích cực viết tham luận, viết báo và nghiên cứu khoa học.
 
Nằm trong chuỗi các hoạt động đó, chiều ngày 16/01/2019, Bộ môn CTĐ, CTCT, Khoa KHXH&NV đã tổ chức hoạt động phương pháp thông qua bài giảng của đồng chí Phan Kim Thành. Đồng chí Đại tá Đào Văn Khá, Chủ nhiệm bộ môn chủ trì thông qua; tham dự có đông đủ các đồng chí giảng viên trong bộ môn và giảng viên bộ môn Nhà nước pháp luật, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Tại buổi thông qua, sau khi giảng viên Phan Kim Thành trình bày bài giảng “Công tác dân vận ở phân đội thông tin”, các đồng chí tham dự đã tập trung đóng góp ý kiến về nội dung thiết kế bài giảng, phương pháp trình bày và kỹ năng sư phạm trong thực hành giảng bài,… để đồng chí Thành tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh bài giảng và báo cáo thông qua trước toàn Khoa.

 
Trung tá Phan Kim Thành trình bày bài giảng “Công tác dân vận ở phân đội thông tin”
 
 
Các giảng viên tham dự đóng góp ý kiến

 
Hoạt động phương pháp của Bộ môn là điều kiện thuận lợi để thực hiện dân chủ về chuyên môn, trao đổi học thuật, nâng cao trình độ, bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, trực tiếp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của bộ môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Hoàng Dũng


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: