Bốn trên năm đề tài, sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2018 của Trường Sĩ quan Thông tin được đánh giá, nghiệm thu đạt Xuất sắc

Chiều ngày 9/3/2019, Hội đồng khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu  kết quả nghiên cứu đề tài, sáng kiến ngành giáo dục, đào tạo năm 2018 của Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Không quân. Đại tá, TS Trần Ngọc Thanh - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường/ Bộ Tổng Tham mưu, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.
 
 
 
Quang cảnh hội nghị
 
Các đề tài, sáng kiến của Trường Sĩ quan Thông tin được nghiệm thu lần này gồm: Đề tài “Nghiên cứu thiết kế trình tự giảng dạy các chủ đề chuẩn đầu ra  nhằm nâng cao năng lực trong đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học” của Đại tá, TS Nguyễn Như Thắng; Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy và huấn luyện bộ đội cho học viên sĩ quan chỉ huy - tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học ở Trường Sĩ quan Thông tin” của Đại tá, ThS Trần Minh Đức; Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học ở Trường Sĩ quan Thông tin” của Trung tá, ThS Nguyễn Mậu Uyển; Sáng kiến “Phần mềm mô phỏng (3D) huấn luyện khai thác trạm VSAT mang vác” của Trung tá, ThS Lê Văn Thắng; Sáng kiến “Mô phỏng cấu trúc trường điện từ cho các thiết bị siêu cao tần sử dụng phần mềm CST (Computer Simulation Technology)” của Đại úy, ThS Phạm Văn Quyết.
 


Trung tá, ThS Lê Văn Thắng – Chủ nhiệm sáng kiến
báo cáo giải trình chất vấn của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên
 
 Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng quán triệt mục đích, yêu cầu, phương pháp đánh giá, nghiệm thu, các đồng chí chủ nhiệm đề tài, sáng kiến đã tiến hành báo cáo giải trình những nội dung mà đồng chí Chủ tịch Hội đồng chất vấn. Ở từng đề tài, sáng kiến, các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến nhận xét ưu điểm, khuyết điểm và chỉ rõ những nội dung mà tác giả cần bổ sung để hoàn chỉnh đề tài, sáng kiến.
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã nhận xét từng đề tài, sáng kiến. Đồng chí cũng đánh giá nhiều đề tài, sáng kiến có tính khoa học, tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh chỉ ra những ưu điểm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã chỉ rõ những hạn chế ở từng đề tài, sáng kiến và yêu cầu các tác giả nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh. Đối với các đề tài, sáng kiến của Trường Sĩ quan Thông tin, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu cả 5 đề tài, sáng kiến và đánh giá 4 đề tài, sáng kiến đạt Xuất sắc. Các đề tài, sáng kiến đạt Xuất sắc bao gồm: Đề tài “Nghiên cứu thiết kế trình tự giảng dạy các chủ đề chuẩn đầu ra  nhằm nâng cao năng lực trong đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học”, Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy và huấn luyện bộ đội cho học viên sĩ quan chỉ huy - tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học ở Trường Sĩ quan Thông tin”, Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học ở Trường Sĩ quan Thông tin” và Sáng kiến “Phần mềm mô phỏng (3D) huấn luyện khai thác trạm VSAT mang vác”.

Văn Chương
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: