Các chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường tổ chức lễ kết nạp đảng viên dịp 03/02

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 03/02/2020, các chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 112 quần chúng ưu tú.
 

Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ 2/ Đảng bộ Khoa Kỹ thuật viễn thông
 

Lễ kết nạp đảng tại chi bộ thuộc Đảng bộ Tiểu đoàn 14
 

Lễ kết nạp đảng tại chi bộ thuộc Đảng bộ Hệ 20
 
Lễ kết nạp ở các chi bộ được tiến hành trang nghiêm, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên; tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức Đảng, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Việc tổ chức lễ kết nạp đảng nói riêng và công tác phát triển đảng viên nói chung được các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Nhà trường coi trọng và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chu đáo, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
 
 
Cộng tác viên

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: