Các đội tuyển tích cực chuẩn bị cho Hội thi sáng tạo Khoa học công nghệ năm 2018

Hội thi Sáng tạo Khoa học công nghệ của học viên, sinh viên năm 2018 được phát động từ tháng 12 năm 2017. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các khoa giáo viên và đơn vị trong toàn Trường.


Đội tuyển Khoa Công nghệ thông tin đang tiến hành lập trình điểu khiển thiết bị 
 
Hội thi Sáng tạo Khoa học công nghệ của học viên, sinh viên năm 2018 nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát hiện và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của học viên, sinh viên trong toàn Trường. Qua đó, tạo điều kiện phát triển và ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào công tác giáo dục - đào tạo và huấn luyện chiến đấu của Nhà trường, Quân đội cũng như đời sống xã hội; lựa chọn các sản phẩm có chất lượng tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Binh chủng, toàn quân và Hội thi Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
 


 
Đội tuyển Khoa Kỹ thuật viễn thông tiến hành thử nghiệm mô hình sản phẩm
 
Ngay sau khi phát động, các khoa giáo viên và đơn vị đã tích cực làm công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch , ý tưởng thực hiện; thành lập đội tuyển; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, trình độ; tiến hành mua sắm các trang bị, linh kiện, vật tư; tổ chức nghiên cứu, thiết kế. Tham dự Hội thi năm nay có 26 sản phẩm của 4 đơn vị, bao gồm 2 khoa quản lý sinh viên (Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật viễn thông) và 2 tiểu đoàn học viên (Tiểu đoàn 26 và Tiểu đoàn 30).
 

 
Đội tuyển Tiểu đoàn 26 tiến hành lập trình điều khiển thiết bị


 
Sản phẩm của Tiểu đoàn 30 đang trong giai đoạn hoàn thiện
 
 Năm nay, các đơn vị tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm về mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các phần mềm công nghệ thông tin, các phần mềm mã nguồn mở… Tính đến thời điểm này, sản phẩm tham gia Hội thi của các đội đã đạt được tiến độ đề ra, một số sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện và nâng cấp, phát triển một số tính năng khác sẵn sàng tham dự Hội thi nhân kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam vào tháng 5 tới. 
Phi Lâm

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: