Cục Khoa học quân sự/ Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 tại Trường Sĩ quan Thông tin

Chiều ngày 12/7, tại Trường Sĩ quan Thông tin, nằm trong khuôn khổ của chương trình tập huấn, Cục khoa học quân sự/ Bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa học quân sự 6 tháng đầu năm 2018.


Quang cảnh Hội nghị sơ kết
 
Đến dự hội nghị có Thiếu tướng, TS Phạm Lâm Hồng - Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/ Bộ Quốc phòng, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Vũ - Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/ Bộ Quốc phòng, cán bộ làm công tác KHQS toàn quân  (khu vực phía Nam) và đại biểu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Thông tin.

Đại tá , PGS.TS Nguyễn Vũ - Phó Cục trưởng Cục KHQS/ BQP báo cáo tại Hội nghị
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, công tác khoa học quân sự đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ thị của Bộ quốc phòng, các hoạt động được triển khai toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực từ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học; Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Công tác hợp tác khoa học và công nghệ;  Quản lý và bảo vệ môi trường.
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tích cực triển khai các chương trình đề án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia và cấp Bộ Quốc phòng. Tổ chức nghiên cứu và biên soạn hệ thống Điều lệnh tác chiến QĐND Việt Nam, gồm 92 tập điều lệnh tác chiến; hoàn thành 74 tập đề cương chi tiết, bản thảo, 18 tập đề cương khái quát điều lệnh, chất lượng nghiên cứu biên soạn được nâng cao, sát với thực tiễn, yêu cầu huấn luyện của từng quân binh chủng. Nghiên cứu các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm như chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, chương trình nghiên cứu, phát triển Khoa học và công nghệ mật mã ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2020 và các chương trình đề án Khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng; tập trung sửa đổi và bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động Khoa học quân sự; tổ chức thẩm định 12 báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, thẩm định 4 đề án bảo vệ môi trường, thẩm tra 29 dự án đầu tư trong Quân đội, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước và Bộ Quốc phòng; hoạt động hợp tác tiếp tục được đẩy mạnh, đa phương hóa, chú trọng hợp tác với các đối tác truyền thống; hoàn thành việc biên soạn và tổ chức xuất bản quyển Địa lí quân sự trong bộ bách khoa toàn thư quân sự Việt Nam, với số lượng 4000 cuốn, phục vụ công tác tra cứu, nghiên cứu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Bộ Quốc phòng....
Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối
 năm 2018, Cục khoa học quân sự đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, tập trung chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động khoa học quân sự theo đúng định hướng của Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, khai thác tối đa các nguồn lực khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tăng cường hợp tác quốc tế và trong nước với các đơn vị nghiên cứu ngoài quân đội
Tham gia thảo luận tại hội nghị, các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí cao với bản báo cáo sơ kết công tác KHQS 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, nghiên cứu khoa học có hiệu quả. 
 

Thiếu tướng, TS Phạm Lâm Hồng - Cục trưởng Cục KHQS/ BQP phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận, Thiếu tướng, TS Phạm Lâm Hồng - Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/ Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Tập trung chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động KHQS theo đúng định hướng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư nghiên cứu dàn trải, kém hiệu quả; nâng cao hiệu quả phối hợp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế ngành Khoa học quân sự toàn quân đảm bảo thống, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu tiếp cận năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong Bộ Quốc phòng ./.
Ban Biên tập

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: