Đảng ủy Nhà trường: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII

Chiều 07/6/2019, Đảng ủy Trường sĩ quan Thông tin tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì và trực tiếp thông báo. Tham dự có các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn trường.
 

Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì thông báo


Toàn cảnh hội nghị

 
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường đã thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII (diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội) với 4 vấn đề quan trọng: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy yêu cầu, sau hội nghị của Đảng ủy Nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị khẩn trương tổ chức thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa được quán triệt trong cơ quan, khoa, đơn vị mình, hoàn thành trước ngày 10/6.
 
Trường Sinh

 
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: