Đảng ủy Nhà trường tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và triển khai chỉ thị, kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 09/10/2019, Đảng ủy Nhà trường tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và triển khai chỉ thị, kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Nhà trường tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị.
 
Sau khi nghe đồng chí Bùi Sơn Hà, Đảng ủy viên Binh chủng Thông tin, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường quán triệt Kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4 của Đảng ủy Binh chủng Thông tin, hội nghị đã tập trung ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quán triệt Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy và thông qua Kế hoạch về đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 
Hội nghị Đảng ủy Nhà trường
 

Xác định đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Nhà trường là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn trường; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để phát huy cao nhất trách nhiệm chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của mọi tổ chức và cá nhân; khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Nhà trường qua gần 70 năm xây dựng, phát triển, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Kết quả đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Nhà trường góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị đã phát huy cao độ trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, đề xuất các chủ trương, giải pháp để Đảng ủy lãnh đạo hoàn thành thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Nhà trường trong thời gian tới.
 

 
 
Hội nghị tiến hành trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng
cho đồng chí Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường

 
Hội nghị cũng đã tiến hành trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của BCT về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.
 

Trường Sinh


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: