Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW 7 (Khóa XII)

Ngày 01/8/2018, Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đồng chí Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị; tham dự có đông đủ các đồng chí sĩ quan, QNCN thuộc các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn trường.
 

Toàn cảnh Hội nghị


  1. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường phát biểu
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhấn mạnh để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết trên đạt hiệu quả cao, các đồng chí tham gia hội nghị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cơ quan, khoa, đơn vị.

Hội nghị đã được Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Võ Bá Dương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy; Đại tá Lê Quang Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường giới thiệu 03 Nghị quyết quan trọng mà Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7, Khóa XII thông qua là "Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; "Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và "Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".
Sau một ngày tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

 Trường Sinh
 
 

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: