Đảng ủy Trường sĩ quan Thông tin ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Sáng 17/8/2019, Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin cùng các đại diện cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng.
 

 
Đồng chí Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày dự thảo Nghị quyết

 
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường trong năm học 2018 - 2019 trên các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng Nhà trường vững mạnh và công tác xây dựng Đảng bộ; xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 1 tới. Năm học 2018-2019, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành có chất lượng tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành có chất lượng kế hoạch GD-ĐT; triển khai các Đề án GD-ĐT các chuyên ngành mới; xây dựng Nhà trường điểm về chính quy, kỷ luật; phục vụ các cuộc kiểm tra của trên.... Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với mọi hoạt động của Nhà trường được giữ vững và tăng cường; hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Nhà trường ổn định về chính trị, tư tưởng; tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

 
Đại tá Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng phát biểu chỉ đạo

 
 Phương hướng lãnh đạo năm học 2019 – 2020, Đảng ủy Nhà trường xác định: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XV đề ra; tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học; triển khai có chất lượng các Đề án GD-ĐT đã được phê duyệt, dự án phát triển Trung tâm CNTT-NN giai đoạn 2; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu mới; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác HLCĐ, kỹ thuật, hậu cần, tài chính...; tăng cường công tác GDCT, quản lý tư tưởng, duy trì chấp hành nghiêm nền nếp XDCQ, quản lý kỷ luật. Xây dựng Đảng bộ Nhà trường HTXSNV, Nhà trường VMTD, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2019, 2020, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhà trường (11/11/2021).
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã thông qua báo cáo kết quả công tác của các ngành theo quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, gồm: Công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Cán bộ; công tác Quân lực; công tác Dân vận, Chính sách; công tác Bảo vệ an ninh; công tác Quần chúng; công tác Tài chính, mua sắm trang bị, kế hoạch & đầu tư, hoạt động có thu; công tác Xây dựng cơ bản; công tác Quản lý, sử dụng xăng dầu; công tác Quản lý, sử dụng đất quốc phòng.
 
Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hoàn thành các nội dung đã xác định, qua đó góp phần thống nhất ý chí và hành động của tập thể Đảng ủy, đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm học 2019 - 2020.
 
 

Việt Anh

 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: