Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 28: Chương trình đồng hành cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tối ngày 02 tháng 8 năm 2018, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 28  tổ chức chương trình tuổi trẻ Tiểu đoàn 28 đồng hành cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với chủ đề “ Sáng tạo, đột phá đồng hành cùng cuộc cánh mạng 4.0”. Đến dự chương trình có đồng chí Trung tá Nguyễn Mậu Uyển, Phòng Khoa học công nghệ; các đồng chí Chỉ huy Tiểu đoàn và đông đủ cán bộ đoàn viên thanh niên trong đoàn cơ sở.
 


Quang cảnh chương trình đồng hành cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 Chương trình gồm các nội dung: Trao đổi về cuộc cách mạng 4.0; giới thiệu chuyên đề “Cuộc cánh mạng 4.0 và tác động đối với Quân đội”; ra quyết định thành lập ban huấn luyện và đội tuyển tham gia vòng chung khảo cuộc đua số năm 2018.
 


Trao đổi về cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0


Thông qua chương trình nhằm tăng cường giáo dục, tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên nhận rõ bản chất, nội dung, vai trò và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với yêu cầu hiện đại hóa Quân đội, sát với điều kiện cụ thể từng đơn vị. Phát triển nguồn nhân lực trẻ nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên được tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình học tập. Lựa chọn nhân cốt luyện tập đội thi cuộc đua số của Tiểu đoàn tham gia cuộc đua số do nhà trường tổ chức.
 
Giang Lộc
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: