Đoàn viên thanh niên Nhà trường tích cực tham gia hội thi "Ánh sáng soi đường" do Trung ương Đoàn phát động

Những ngày qua, đoàn viên  thanh niên trong toàn Trường đã tích cực tham gia thi online Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019. Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã đến ghi hình phản ánh về hoạt động này của Nhà trường, kính mời thủ trưởng và các đồng chí theo dõi. 

 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: