Đồng chí Phó Tư lệnh Binh chủng dự bảo vệ luận án tiến sĩ của giảng viên Nhà trường tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Chiều 21/01/2019, tại Học viện Kỹ thuật quân sự, nghiên cứu sinh Đỗ Văn Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện do PGS. TS Vũ Thanh Hải làm Chủ tịch hội đồng. Đến dự có Đại tá Đặng Đức Đông, Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc.
 


Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tặng hoa chúc mừng đồng chí Phương

 
Luận án Tiến sĩ của đồng chí Đỗ Văn Phương tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ lọc thông dải siêu cao tần sử dụng công nghệ mạch vi dải ứng dụng cho các hệ thống vô tuyến. Các đóng góp mới của luận án được công bố trên 08 bài báo khoa học, trong đó có 01 bài báo quốc tế thuộc danh mục scopus, 07 bài báo đăng trong tạp chí và kỷ yếu hội nghị chuyên ngành trong nước và quốc tế có uy tín.
 


Đại tá Đặng Đức Đông, Phó Tư lệnh Binh chủng TTLL tặng hoa chúc mừng đồng chí Phương

 
Hội đồng đã đánh giá luận án của đồng chí Đỗ Văn Phương là một công trình khoa học được tiến hành một cách nghiêm túc, kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn và nhất trí đề nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị, cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Đỗ Văn Phương.
 
Nguyễn Thạc Dũng


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: