Đồng chí Phó Tư lệnh Binh chủng kiểm tra tiến độ thi công các công trình của Trường Sĩ quan Thông tin

Ngày 13/01/2019, đồng chí Đại tá Đinh Văn Hiệp, Phó Tư lệnh Binh chủng đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2, tiến độ cải tạo, sửa chữa nhà ở học viên của Trường Sĩ quan Thông tin. Cùng đi với đồng chí Phó Tư lệnh có đồng chí Trưởng phòng Doanh trại, Cục Hậu cần Binh chủng.
 


Đồng chí Phó Tư lệnh Binh chủng đến kiểm tra tiến độ thi công 
dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2 


Đồng chí Phó Tư lệnh Binh chủng đến kiểm tra tiến độ cải tạo,
sửa chữa nhà ở học viên – đơn vị Tiểu đoàn 14

 
Qua kiểm tra cụ thể tại các dự án, đồng chí Phó Tư lệnh Binh chủng đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, giám sát thi công của Nhà trường, các công trình thi công đúng tiến độ xác định, đảm bảo chất lượng tốt. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Tư lệnh lưu ý, lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát thi công, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đảm bảo quá trình thi công đúng theo thiết kế, đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Trường Sinh
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: