Giảng viên Nhà trường bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 21/6/2019, tại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nghiên cứu sinh - Đại tá, Ths Trần Văn Thuận, Chủ nhiệm Khoa Nghiệp vụ Viễn thông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường.

         

                                      Đồng chí Trần Văn Thuận bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng

         


                           Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường chúc mừng đồng chí Trần VănThuận

Sau khi xem xét hồ sơ, nghe nghiên cứu sinh Trần Văn Thuận trình bày luận án, các ý kiến phản biện và nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của Hội đồng, khách mời, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường đã đánh giá luận án của đồng chí Trần Văn Thuận. Đây là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, có kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, ứng dụng cao trong thực tiễn. 

Luận án Tiến sĩ của đồng chí Trần Văn Thuận tập trung nghiên cứu “Bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc”. Các đóng góp mới của luận án được công bố trên 09 bài báo khoa học, trong đó có 02 bài báo quốc tế ISI, 07 bài báo đăng trong tạp chí và kỷ yếu hội nghị chuyên ngành trong nước có uy tín. Trên cơ sở thảo luận, nhất trí, Hội đồng đã đề nghị Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Trần Văn Thuận.

CTV

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: