Học viên ĐH 25 tuần đầu tiên về trường học tập

Sau thời gian hơn 5 tháng đào tạo liên kết tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, ngày 27/02 vừa qua, 374 học viên đào tạo sĩ quan CH-TM thông tin trình độ đại học khóa 25 (ĐH 25) đã trở về trường học tập. Trong quá trình đào tạo liên kết, các học viên ĐH 25 đều xác định tốt tư tưởng, động cơ phấn đấu, quyết tâm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả học tập 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 373 học viên khá giỏi (99,7%), đặc biệt học viên bước đầu đã hình thành được nhân cách và tác phong của người quân nhân. 
 


Đơn vị kiểm tra điểm nghiệm và hướng dẫn sắp xếp quân tư trang cho học viên
 

Để phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng đơn vị chính quy, nền nếp ngay từ những ngày đầu học viên về trường, Tiểu đoàn 14 đã tiến hành nghiêm túc công tác giáo dục, quán triệt cho học viên nắm các quy định, chế độ nền nếp của Nhà trường, đơn vị; phối hợp với các cơ quan, khoa giáo viên làm tốt công tác giáo dục nhập học, kiểm tra trình độ tiếng Anh và tổ chức biên chế các trung đội phù hợp với yêu cầu đào tạo, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để học viên bước vào học tập theo đúng chương trình đã xác định. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong toàn đơn vị, tập trung vào quán triệt các quy chế, quy định, nội dung, chương trình giáo dục đại học cụ thể của khóa ĐH25, quy chế đánh giá kết quả phân loại trong huấn luyện, rèn luyện đối với học viên; bồi dưỡng phương pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho trung đội, phương pháp tiến hành một số hoạt động CTĐ, CTCT,… nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác cho mỗi cán bộ trên từng cương vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất về cách thức quản lý, chỉ huy đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đơn vị tổ chức giáo dục nhập học cho học viên


Tổ chức kiểm tra tiếng Anh làm cơ sở biên chế lớp học

Sau 01 tuần đầu học viên về trường, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của thủ trưởng Nhà trường, các cơ quan, sự phối hợp giúp đỡ của các khoa giáo viên và đơn vị bạn cùng công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ chặt chẽ của Tiểu đoàn và nỗ lực cố gắng của cán bộ học viên, đến nay toàn đơn vị đã ổn định mọi mặt, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đi vào nền nếp và đã hòa nhịp chung với không khí thi đua sôi nổi của toàn trường quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.
 
Dương Tiến
 

 
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: