Học viên ĐN-48, Hệ 20 bước vào kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa

Sáng 15/01/2019, 29 học viên lớp ĐN-48, Hệ 20 bước vào kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa. Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa của học viên ĐN-48 diễn ra từ 15/01 – 23/01/2019, nội dung thi gồm 3 môn:  Kỹ thuật viễn thông; Công tác đảng, công tác chính trị và Tổ chức thông tin. Kỳ thi thi tốt nghiệp năm nay nhằm hệ thống và tổng hợp kiến thức đã học, đánh giá đúng kết quả đào tạo của học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo, làm cơ sở xét công nhận tốt nghiệp cho học viên ra trường.
 

 
Quán triệt quy chế và làm thủ tục trước khi bước vào phòng thi
 

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy chế, kế hoạch, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác quán triệt mục đích, yêu cầu, quy chế, kế hoạch thi đến các học viên; chuẩn bị và đáp ứng mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho kỳ thi. Qua đó từng học viên đã xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của kỳ thi, tổ chức ôn luyện các nội dung nghiêm túc và quyết tâm thi giành kết quả cao nhất.

 
 
Học viên thực hiện nội dung thi môn Kỹ thuật viễn thông

 
Ngay trong sáng nay các học viên đã bước vào môn thi đầu tiên môn Kỹ thuật viễn thông. Theo đánh giá của Hội đồng thi quá trình thi diễn ra trật tự, nghiêm túc, 100% học viên chấp hành nghiêm quy chế.
 
         
Văn Hóa


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: