Hội thảo Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản về Ăng-ten và Truyền sóng 2016

Hội thảo Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản về Ăng-ten và Truyền sóng 2016 
sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc

Hội thảo quốc tế Việt Nam - Nhật Bản về Ăng-ten và Truyền sóng 2016 (Vietnam-Japan International Symposium on antennas and Propagation) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 01 tháng 3 năm 2016. Đây là Hội thảo do Hiệp hội Kỹ sư Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông Nhật Bản (IEICE: Institute of Electronics, Information an Communication Engineers) và Trường Đại học Thông tin liên lạc đồng tổ chức. Bảo trợ cho Hội thảo còn có Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam và Phân hội IEEE Việt Nam.
 
Hội thảo quốc tế Việt Nam - Nhật Bản về ăng-ten và truyền sóng 2016 là một diễn đàn quốc tế để trao đổi những tiến bộ và thành tựu đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu về ăng-ten và truyền sóng. Đồng thời, Hội thảo còn hướng tới mục tiêu quan trọng nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa các nhà nghiên cứu khoa học hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
 
Các thông tin chi tiết về Hội thảo như chương trình tổ chức, quy định về viết bài đăng ký tham gia, các hoạt động bên lề Hội thảo, các chính sách hỗ trợ... được đăng tải trên website: http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?vjisap2016 và Website Trường Đại học Thông tin liên lạc: www.tcu.edu.vn 
 
Danh sách Ban cố vấn, Ban tổ chức, Ban chương trình, Ban tổ chức địa phương, Ban thư ký của Hội thảo như sau:
- Ban cố vấn
1. Giáo sư, Tiến sĩ Yoshihide Yamada, Đại học Phòng vệ Nhật Bản
2. Giáo sư, Tiến sĩ Hisashi Morishita, Đại học Phòng vệ Nhật Bản
3. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tuyến, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Việt Nam
4. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Việt Nam
5. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Vũ Bằng Giang, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội,, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Việt Nam.
 
- Ban tổ chức
1. Giáo sư, Tiến sĩ Keizo Cho, Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản
2. Thạc sĩ Nguyễn Như Thắng, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Việt Nam
 
- Ban chương trình
1. Giáo sư, Tiến sĩ Kunio Sakakibara, Giảng viên Đại học Công nghệ Nagoya, Nhật Bản
2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Việt Nam
- Ban Tổ chức địa phương
1. Thạc sĩ Nguyễn Như Thắng, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Việt Nam
2. Tiến sĩ Nguyễn Hà Hải, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Việt Nam
 
- Ban Thư ký 
1. Giáo sư, Tiến sĩ Takashi Hikage, Đại học Hokkaido, Nhật Bản
2. Tiến sĩ Masayuki Nakano, Viện nghiên cứu của Tập đoàn KDDI, Nhật Bản
3. Giáo sư, Tiến sĩ Kentaro Nishimori, Đại học Niigata, Nhật Bản
4. Giáo sư, Tiến sĩ Yuichi Kimura, Đại học Saitama, Nhật Bản
5. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Định, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Việt Nam
Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước.
BAN TỔ CHỨC

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: