Khoa Cơ bản tổ chức tọa đàm chuyên đề “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục - đào tạo”

Chiều 24/10/2019, Khoa Cơ bản tổ chức tọa đàm chuyên đề “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục - đào tạo” nhằm tăng cường xây dựng nền nếp chính quy và văn hóa công sở trong cơ quan. Tham dự có các đồng chí trong Ban chỉ huy Khoa, Ban Khoa học Khoa và ba bộ môn trực thuộc.
 

 
Khoa Cơ bản tổ chức tọa đàm chuyên đề

 
Tại buổi tọa đàm, đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Khoa đã làm rõ các nội dung về văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở đào tạo; chia sẻ chuyên sâu về Văn hóa tổ chức và những đặc trưng của Văn hóa tổ chức. Từ đó rút ra vai trò của người thầy trong xây dựng môi trường văn hóa Nhà trường, văn hóa trong giáo dục, hợp tác và mối quan hệ thầy trò.
 
Đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm, các giảng viên đều nhất trí và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng phẩm chất của giảng viên, học viên trong môi trường giáo dục Nhà trường. Công tác xây dựng môi trường văn hóa được thực hiện bằng những việc làm cụ thể và bắt đầu bằng việc lấy người học làm trung tâm. Việc thực hiện nền nếp chính quy là thành tố quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa trong Nhà trường.
 
Đồng chí Chủ nhiệm Khoa đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các giảng viên và thống nhất tăng cường nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để nâng cao văn hóa công sở tại các bộ môn và toàn khoa. Cùng với đó, trong thời gian tới Khoa sẽ phối hợp với các cơ quan, khoa, đơn vị để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về các nội dung xây dựng môi trường văn hóa cho mọi quân nhân, duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật nghiêm góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp trong toàn trường.
 
 

Phạm Thị Thơm


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: