Khoa Công nghệ thông tin tổ chức giới thiệu chuyên đề “Cyber Warfare”

Chiều 15/11/2019, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức giới thiệu chuyên đề "Cyber Warfare" cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Khoa. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm khoa chủ trì hội nghị. Báo cáo viên là Đại tá Ashish Nagaich, chuyên gia Ấn Độ đang làm việc tại Trung tâm CNTT&NN Nhà trường.
 
 
Đại tá Ashish Nagaich báo cáo chuyên đề Cyber Warfare
 
Chuyên đề của Đại tá Ashish Nagaich giới thiệu tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Evolution of Warfare, Understanding the Cyber Warfare, Evolution of Cyber Warfare, Cyber Warfare - A preferred option, Players in Cyber Warfare, Methodology of Warfare, Present Cyber Security Landscape, Military Perspective, The Way Ahead. Chuyên đề đã cung cấp cho hội nghị một số thông tin tổng quan về các cuộc chiến tranh trên thế giới, từ chiến tranh truyền thống đến chiến tranh phi truyền thống; không gian mạng và một số cuộc tấn công điển hình trên không gian mạng của một số quốc gia trên thế giới; vũ khí mạng; sự phát triển của các hình thức tấn công trên không gian mạng và những nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường Internet; năng lực tác chiến không gian mạng của một số quốc gia trên thế giới, quan điểm của các nhà quân sự về tác chiến không gian mạng; các giải pháp phòng chống tấn công mạng.
 
 
Những điều xảy ra trên môi trường Internet trong một phút
 
 
 Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin giao lưu với chuyên gia trong hội nghị
 
Những nội dung của chuyên đề là thông tin rất bổ ích để cán bộ, giảng viên cập nhật những tri thức mới, bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo Sĩ quan Chỉ huy tham mưu Tác chiến không gian mạng sát với chức trách ban đầu của đối tượng đào tạo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mà Binh chủng, Bộ Quốc phòng giao cho; giúp sinh viên trong Khoa nâng cao hiểu biết, làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong quá trình học tập tại trường và làm việc sau khi tốt nghiệp.
 
Phùng Bá Tâm

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: