Khoa KHXH&NV triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu năm 2019

Chiều 06/6/2019, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu năm 2019. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa. Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Huynh - Chủ nhiệm Khoa đã tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn năm 2019 và quán triệt một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học.
 

 
 Đại tá Phạm Văn Huynh - Chủ nhiệm Khoa quán triệt nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn 2019

 
Theo đó, năm 2019 Khoa KHXH&NV chủ trì 01 đề tài, 01 sáng kiến và 03 tập bài giảng cấp trường, tham gia 02 đề tài cấp BTTM và 01 đề tài cấp trường. Cụ thể: Chủ trì đề tài “Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở Trường sĩ quan Thông tin hiện nay” và “Phần mềm Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị, xã hội”; chủ trì sáng kiến “Vận dụng chuỗi hoạt động cơ bản trong dạy học các môn KHXH&NV ở Trường sĩ quan Thông tin theo định hướng phát triển năng lực”; biên soạn 02 tập bài giảng Công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chủ yếu ở phân đội thông tin (dùng cho đào tạo sĩ quan Không quân, Hải quân) và 01 tập bài giảng Giáo dục học quân sự (dùng cho đào tạo học viên quốc tế theo quyết định 2182 của TCCT).
 
Đồng thời, Ban khoa học cũng định hướng cho cán bộ, giảng viên tổ chức nghiên cứu sản phẩm sáng tạo KHCN tham gia hội thi cấp Nhà trường, cấp Binh chủng và tỉnh Khánh Hòa như: Ứng dụng bài giảng E-learning trong giáo dục truyền thống của bộ đội thông tin liên lạc; Ứng dụng phần mềm trình chiếu Prezi trong giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ ở Trường sĩ quan Thông tin.
 
 

 
Ban Khoa học Khoa trình bày nội dung báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn 2019

 
Tại buổi triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn năm 2019, đồng chí Chủ nhiệm khoa đã quán triệt yêu cầu và một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức nghiên cứu, biên soạn đó là: Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực NCKH của tập thể sư phạm và từng cán bộ, giảng viên trong khoa; xác định rõ tầm nhìn, định hướng, kế hoạch nghiên cứu, biên soạn; đổi mới và thực hiện chặt chẽ quy trình đề xuất, đăng ký nhiệm vụ NCKH; chủ động tổ chức triển khai thực hiện; tiến hành thẩm định, đánh giá chặt chẽ, khách quan và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu, biên soạn; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm và chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa nội dung, phương pháp, công cụ nghiên cứu khoa học; gắn chất lượng, hiệu quả NCKH với công tác bình xét, đánh giá thành tích thi đua, phân loại cán bộ, giảng viên định kỳ.
 
Thiết nghĩ, với sự quyết tâm đặc biệt của lãnh đạo, chỉ huy và niềm đam mê, nhiệt huyết tràn đầy sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ NCKH năm 2019 và những năm tiếp theo của Khoa KHXH&NV chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng.
 
Đông Chinh
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: