Khoa Khoa học xã hội và nhân văn: Tọa đàm “Động lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học, nghiên cứu khoa học và xây dựng tập thể sư phạm”

Sáng 07/9/2017, trong chương trình tập huấn năm học mới, khoa Khoa học xã hội và nhân văn đã thực hiện nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm học 2016 - 2017 triển khai năm học mới 2017 - 2018. Tham gia có đại biểu phòng Đào tạo và đông đủ cán bộ, giảng viên trong khoa. Điểm mới trong tổ chức là Khoa đã thực hiện các nội dung dưới hình thức tọa đàm, trong đó nội dung thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, phương hướng trong năm học mới của Nhà trường và Khoa đã được lồng ghép trong phần định hướng và các ý kiến thảo luận. Nội dung trọng tâm của buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ về “Động lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học, nghiên cứu khoa học và xây dựng tập thể sư phạm”.
 
 
 
Phát biểu đề dẫn, Đại tá, TS Phạm Văn Huynh - Chủ nhiệm Khoa, đã làm nổi bật ý nghĩa, vai trò quan trọng của đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng tập thể sư phạm đồng thời định hướng 3 nội dung chính cần tập trung thảo luận đó là: Quan điểm; chủ thể; hành động của đổi mới, sáng tạo. Với chủ đề thiết thực và đề dẫn có tính gợi mở cao, buổi tọa đàm đã nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các giảng viên, thể hiện tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao trong đổi mới, sáng tạo của tập thể giảng viên trong Khoa.
Động lực để đổi mới, sáng tạo
Thực tế, câu hỏi vì sao phải đổi mới, đổi mới như thế nào và động lực để đổi mới, sáng tạo luôn là câu hỏi thường trực trong từng suy nghĩ của mỗi giảng viên. Đổi mới, sáng tạo để bắt nhịp kịp với yêu cầu của thời đại, theo kịp xu thế đổi mới chung của toàn Trường, làm tốt hơn nhiệm vụ của mỗi giảng viên, từng bước tự hoàn thiện mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mang đến cho học viên những giờ giảng hấp dẫn, những kiến thức bổ ích…. Theo đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Giảng viên bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học “Mỗi giảng viên cần luôn"nhìn lại quá trình" làm việc của mình. Để từ đó có cách thay đổi, tìm ra cách làm mới hơn, hay hơn, hướng tới hiệu quả hơn để cải thiện chính công việc đó cho một chu trình mới, ở một thời điểm mới. Thay đổi từ những công việc nhỏ là điều không khó. Nhiều thay đổi nhỏ góp nên sự đổi mới lớn. Sáng tạo bắt nguồn từ lao động, hãy bắt đầu bằng sự lao động nghiêm túc, say mê thì ắt những sáng tạo được khơi mở”. Một trong những động lực củng cố thêm quyết tâm của cán bộ, giảng viên trong Khoa đó chính là kết quả ban đầu đã đạt được trong thực hiện chủ trương đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, những nỗ lực, quyết tâm đổi mới đã được thể hiện qua kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể Khoa và mỗi giảng viên trong năm học vừa qua.
Đổi mới bắt đầu từ tư duy
Trước những yêu cầu về nhiệm vụ trong điều kiện mới các ý kiến tham gia thảo luận đều nhất trí cao: cần khẩn trương đổi mới ngay trong tư duy, cần phải dũng cảm sẵn sàng đón nhận những thử thách, trong quá trình đổi mới cần phát huy những cách làm hay, tích cực đồng thời kiên quyết gạt bỏ những suy nghĩ thiếu tích cực, đấu tranh với chủ nghĩa kinh nghiệm, gạt bỏ tư tưởng ngại thay đổi, ngại đổi mới. Đồng chí Đại tá Bùi Chiến, Chủ nhiệm bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu: “Đổi mới tư duy trong giáo dục có nội hàm rất rộng, đòi hỏi một sự xem xét cặn kẽ để thấy những gì là giá trị đích thực cần kế thừa, những gì đã trở thành lạc hậu khi đối chiếu với những yêu cầu mới”.
Mỗi giảng viên là một chủ thể đổi mới, sáng tạo
Xét cho cùng đổi mới, sáng tạo phải được thể hiện ở sản phẩm cuối cùng đó là suy nghĩ, hành động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi giảng viên - chủ thể quan trọng của hoạt động đổi mới và sáng tạo, tại buổi tọa đàm đồng chí Chủ nhiệm khoa đã phát động: trong năm học mới “Mỗi giảng viên một đột phá đổi mới, sáng tạo” phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện của cá nhân và đơn vị, việc đổi mới, đột phá có thể là đột phá vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học hay trong thực hiện nhiệm vụ được giao…
Với không khí dân chủ, đổi mới, mặc dù còn nhiều ý kiến tranh luận, nhưng tựu chung lại buổi tọa đàm đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và thể hiện được quyết tâm trong đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh của mỗi cán bộ, giảng viên trong Khoa./.
 
Thành Nam

Thông tin khác

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: