Khoa Kỹ thuật cơ sở: Thông qua sáng kiến cấp ngành năm 2018

Chiều 24/10/2018, Ban khoa học Khoa Kỹ thuật cơ sở tổ chức thông qua sáng kiến cấp ngành “Mô phỏng cấu trúc trường điện từ cho các thiết bị siêu cao tần sử dụng phần mềm CST”.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Đại uý Phạm Văn Quyết, đại diện nhóm tác giả sáng kiến báo cáo kết quả nghiên cứu, trong đó tập trung vào cơ sở khoa học, thực trạng và những điểm mới của sáng kiến. Thiết kế mô phỏng các phần tử siêu cao tần, xây dựng các bài thực hành cho môn học Lý thuyết trường điện từ kỹ thuật siêu cao tần sử dụng phần mềm CST.
 

  
Đại uý Phạm Văn Quyết, đại diện nhóm tác giả sáng kiến báo cáo kết quả nghiên cứu
 
 
Các đồng chí trong Ban khoa học Khoa dự thông qua sáng kiến

  
Các đồng chí trong Ban khoa học Khoa đã đóng góp ý kiến làm rõ thêm những điểm mới của sáng kiến, vận dụng vào tổ chức huấn luyện thực hành có hiệu quả vào môn học Lý thuyết trường điện từ kỹ thuật siêu cao tần cũng như nghiên cứu khoa học của giảng viên và học viên.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tôn Huỳnh, Chủ nhiệm khoa đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, đồng thời yêu cầu nhóm tác giả cần làm rõ hơn nữa tính cấp thiết của sáng kiến, xây dựng hệ thống các bài tập thực hành thí nghiệm môn học Lý thuyết trường điện từ kỹ thuật siêu cao tần sử dụng phần mềm CST, chuẩn bị nghiệm thu cấp trường và cấp ngành trong thời gian tới.
 
Tá Tý


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: