Khoa Kỹ thuật viễn thông: Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện thực hành tổ chức tiếp hợp bộ xe tổng trạm thông tin cơ động cho học viên ĐH23

Từ ngày 05 đến 16/11/2019, Bộ môn Mạng viễn thông, Khoa Kỹ thuật viễn thông đã tổ chức huấn luyện thực hành nội dung “Tổ chức tiếp hợp bộ xe tổng trạm thông tin cơ động” cho các lớp học viên đào tạo sĩ quan CHTM thông tin cấp phân đội trình độ đại học khóa 23 thuộc Tiểu đoàn 30 tại khu vực sân lớn Nhà trường.
 

 
Giáo viên tổ chức giới thiệu kết nối các thành phần tại xe truyền dẫn

 
Nội dung tập trung tổ chức huấn luyện kết nối, khai thác các phương tiện thông tin trên xe truyền dẫn, xe tổng đài với hệ thống mạng viễn thông quân sự được tổ chức tại các giảng đường chuyên dùng của Nhà trường. Qua huấn luyện, học viên nắm được nguyên tắc, quy trình kết nối các phương tiện thông tin trong bộ xe tổng trạm thông tin cơ động, xử lý tốt các tình huống thông tin trong quá trình kết nối thông tin.
 
Đây là nội dung mới, được đưa vào chương trình huấn luyện từ khóa ĐH23. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, Bộ môn đã làm tốt công tác chuẩn bị từ nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng giáo viên, đồng thời hợp đồng chặt chẽ với các cơ quan Phòng đào tạo, Phòng kỹ thuật, Tiểu đoàn 30, Đại đội 10 để chuẩn bị tốt đội mẫu, trang bị, khí tài cho huấn luyện; thực hiện tốt nội dung, phương pháp giảng dạy và chấp hành nghiêm quy định huấn luyện trên thao trường, bãi tập.
 

 
Học viên thực hành đấu nối các thành phần của xe truyền dẫn

 
Trong điều kiện cường độ huấn luyện cao nhưng với tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, nhất trí cao, các giảng viên của Bộ môn đã tổ chức điều hành và thực hiện giảng dạy theo đúng kế hoạch, quy chế huấn luyện, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, trang bị, khí tài.
 
Kết thúc thời gian huấn luyện, Bộ môn, Khoa đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức, phương pháp huấn luyện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung và phương pháp huấn luyện theo sát với chuẩn đầu ra của môn học; bảo đảm huấn luyện cho các đối tượng tiếp theo đạt kết quả cao hơn./.
 

Trung Thu_KTVT


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: