Khoa Kỹ thuật viễn thông tổ chức hoạt động chuyên môn

Chiều 19/12/2018, Bộ môn Mạng viễn thông, Khoa Kỹ thuật viễn thông tổ chức hoạt động chuyên môn thống nhất nội dung “Khai báo, quản lý hệ thống truyền dẫn Surpass HiT 70xx” cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong bộ môn.
 
Trung tá, TS. Trần Thế Nghiệp, Chủ nhiệm bộ môn Mạng viễn thông, Khoa Kỹ thuật viễn thông đã thống nhất về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống mạng truyền dẫn nói chung, các thiết bị truyền dẫn Surpass HiT 70xx nói riêng phục vụ huấn luyện và ý nghĩa trong tổ chức, triển khai và khai thác đối với hệ thống mạng viễn thông trong thực tế. Nội dung giới thiệu tập trung vào phương pháp, ý nghĩa và thao tác khai báo, quản lý hệ thống thiết bị truyền dẫn Surpass HiT 70xx, những nội dung cập nhật về khai báo, quản lý trong trường hợp tiếp hợp với các thiết bị truyền dẫn NPT1020, NPT1200 mới được trang bị tại giảng đường chuyên ngành của Khoa. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ nhiệm bộ môn cũng lưu ý một số nội dung trong huấn luyện và tổ chức thi, kiểm tra liên quan đến hệ thống thiết bị và mạng truyền dẫn.
 
 
 
 
 
Thành Trung (MVT)

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: