Hoàn thành nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 24/9/2017, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Quân sự chung đã hoàn thành tốt công tác giáo dục Quốc phòng - an ninh cho sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh ở Dục Mỹ. 
 Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
cùng lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang kiểm tra huấn luyện tại Dục Mỹ

        


Tổ chức huấn luyện gấp xếp nội vụ

          


Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho sinh viên
 

Sinh viên đã hoàn thành tốt chương trình khóa học với các nội dung huấn luyện chủ yếu như: Bắn súng, ném lựu đạn, điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập công tác. Kết quả có 1016 em chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện. Đây là kết quả đáng khích lệ và là tiền đề để tập thể Khoa tiếp tục phấn đấu đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong công tác giáo dục QP-AN cho các khóa tiếp theo.      

 Công Xây

Thông tin khác

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: