Lớp tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm năm 2019: Kiểm tra, đánh giá thực hành giảng dạy

Thực hiện kế hoạch của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu, trong hai ngày 9 và 10/10, Nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hành giảng dạy đối với 06 cán bộ quản lý giáo dục và 24 giảng viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm năm 2019 do Cục Nhà trường tổ chức.

 

Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường
kiểm tra thực hành giảng dạy tại Tiểu ban chấm thi số 3Thượng tá Đỗ Minh Bằng, Giảng viên Bộ môn CTĐ,CTCT, Khoa KHXH&NV
thực hành giảng dạy bài tại Tiểu ban số 2

 
Chương trình tập huấn có 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 được tổ chức tại Học viện Hải quân do các giảng viên của trường Đại học sư phạm Hà Nội 1 lên lớp (các học viên đã được học tập, bồi dưỡng kiến thức về những nội dung như thiết kế tổ chức dạy học hiện đại; phương pháp biên soạn bài giảng, kế hoạch giảng bài; thực hiện dạy học; đánh giá trong dạy học; tâm lý dạy học; nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo); giai đoạn 2 các học viên tiến hành thực hành chuẩn bị bài giảng, giáo án theo quy định của Cục Nhà trường; giai đoạn 3 thực hành giảng dạy tại Nhà trường.
 
Xác định nâng cao chất lượng đào tạo thì phải có thầy giỏi, nếu tổ chức giảng dạy, học tập tốt sẽ có trò giỏi; có trò giỏi thì uy tín đào tạo của Nhà trường sẽ ngày càng cao… vì vậy, nội dung thực hành giảng đạy là nội dung quan trọng được Thủ trưởng Nhà trường và các khoa giáo viên luôn quan tâm. Ngay sau kết thúc giai đoạn 1 - học tập tập trung, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên và thành lập các tiểu ban chấm thi do các đồng chí trưởng, phó khoa giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực hành giảng dạy của các đồng chí cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn.
 
Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn và phải triển khai nhiều nội dung công việc, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự cố gắng nỗ lực, các đồng chí cán bộ, giảng viên đã hoàn thành tốt nội dung của lớp tập huấn. Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hành giảng dạy 100% đạt khá, giỏi. Đây là cơ sở để Ban tổ chức cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho các đồng chí tham gia lớp tập huấn.
 

Minh Tân


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: