Nhà trường Thông qua kế hoạch xây dựng Nhà trường điểm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật năm 2019

Chiều 19/3/2019, Nhà trường tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng Nhà trường điểm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật năm 2019. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Ban Giám hiệu và thủ trưởng các cơ quan Nhà trường.
 
Quán triệt nghiêm túc chỉ thị của Tư lệnh Binh chủng về việc giao nhiệm vụ năm 2019 cho Nhà trường và chỉ đạo của cơ quan Binh chủng, trong thời gian qua Đảng ủy Nhà trường đã nhanh chóng ra kết luận bổ sung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà trường thành đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2019, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng Nhà trường điểm về chính quy, chấp hành kỷ luật năm 2019.
 

 
Hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng Nhà trường
điểm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật năm 2019

 

Tại buổi thông qua, các đồng chí tham dự đã thảo luận đóng góp ý kiến và hội nghị đi đến thống nhất một số nội dung bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao về trình độ thống nhất và chất lượng về trang phục, trình độ về lễ tiết tác phong quân nhân, trình độ tổ chức thực hiện chức trách, nền nếp chế độ quy định và nâng cao trình độ quản lý bộ đội, quản lý trang bị. Trong đó chú trọng làm tốt công tác tổ chức quán triệt, giáo dục, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và của đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, làm cho mọi quân nhân trong Nhà trường thực hiện đúng điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp một cách nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, toàn diện trên các mặt công tác, có xác định nội dung trọng tâm, đơn vị làm điểm; chú trọng khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong từng cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị.
 
Ngay sau hội nghị, Nhà trường tiến hành hoàn thiện Kế hoạch để báo cáo thông qua Bộ Tư lệnh phê duyệt và triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 
Trường Sinh – Trần Phong


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: