Nhà trường giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

Đối với sinh viên cuối khóa, thực tập tốt nghiệp chính là cơ hội quan trọng để củng cố và bổ sung kiến thức lý luận, chuyên môn; nắm vững quy trình nghiệp vụ, vận dụng kiến thức đã học để phân tích giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý ở các cơ sở thực tập; rèn luyện phương pháp công tác, năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật.Toàn cảnh buổi giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp


 Đồng chí Trưởng ban Kế hoạch - Phòng Đào tạo giao nhiệm vụ cho sinh viên

 
Để giúp sinh viên thực tập đạt kết quả tốt, chiều 22/3/2019, được sự ủy quyền của thủ trưởng Nhà trường, cơ quan Đào tạo đã tiến hành quán triệt, giao nhiệm vụ cho các lớp sinh viên Đại học Công nghệ thông tin khóa 2, Cao đẳng Công nghệ thông tin khóa 15 - Khoa Công nghệ thông tin trước khi đi thực tập. Thượng tá Đặng Xuân Hải, Trưởng ban Kế hoạch - Phòng Đào tạo trực tiếp giao nhiệm vụ; tham dự có đông đủ cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ thông tin.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Kế hoạch đã đọc các quyết định về thực tập tốt nghiệp của Hiệu trưởng và giao nhiệm vụ cho giảng viên hướng dẫn, sinh viên đi thực tập. Đồng chí nhấn mạnh, sinh viên cần chú ý kết hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo giữa lý thuyết được học với thực tế; nêu cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà trường, công ty, doanh nghiệp, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực tập; cần tích cực, chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành đợt thực tập với kết quả tốt nhất.

Theo kế hoạch, sinh viên sẽ thực tập tốt nghiệp trong thời gian 10 tuần (từ 25/3/2019 đến 19/5/2019).
 
Khắc Huy
 

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: