Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức thực tập tốt nghiệp năm học 2018 – 2019

Từ ngày 19/02 đến 09/5/2019, Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức thực tập tốt nghiệp cho 408 học viên khóa ĐH22 và ĐB2 tại 22 đơn vị thuộc các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng Hải quân, Quân chủng PKKQ và các đơn vị trong Binh chủng.
 
Tiếp tục phát huy thành công của các năm học trước, năm nay Nhà trường triển khai kế hoạch thực tập chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc và có sự đổi mới phù hợp. Sự đổi mới thể hiện ở việc học viên ngoài nội dung báo cáo kết quả thực tập như trước thì còn phải viết thu hoạch thực tập gắn với đặc điểm, nhiệm vụ, công tác quản lý bộ đội, khai thác TTLL của đơn vị. Quá trình tổ chức thực tập, các cơ quan, khoa và đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, quán triệt, giao nhiệm vụ và phân công cán bộ, giảng viên hướng dẫn thực tập trên các hướng cụ thể, tỉ mỉ. Các đồng chí cán bộ, giảng viên hướng dẫn đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sâu sát trong việc bám nắm, hướng dẫn học viên đồng thời nắm bắt tình hình thực tiễn tại các đơn vị.
 

 
Thủ trưởng Nhà trường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sâu sát
quá trình tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học viên tại các đơn vị
 

Học viên giới thiệu về phương tiện, trang bị, khí tài thông tin đơn vị đảm nhiệm
với đoàn kiểm tra thực tập của Nhà trường

 
Đối với học viên thực tập tại các đơn vị - cơ bản đảm nhiệm cương vị trung đội trưởng thông tin quản lý chiến sỹ thông tin năm thứ 2, bảo đảm TTLL thường xuyên và các nhiệm vụ SSCĐ - đã có nhiều cố gắng, xác định tốt nhiệm vụ, nhanh chóng nắm tình hình, hòa nhập cùng đơn vị. Đa số học viên năng nổ, tích cực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện tốt về bản lĩnh, tác phong công tác, tổ chức chỉ huy, huấn luyện bộ đội và tham gia điều hành đảm bảo TTLL đạt chất lượng tốt, được chỉ huy đơn vị đánh giá cao; đồng thời học viên luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà trường và đơn vị thực tập. Nhiều học viên đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, có các biện pháp giáo dục quản lý tư tưởng bộ đội phù hợp. Cùng với đó, các học viên đều nhiệt tình trong tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị. Tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ thực tập có các đồng chí: Trần Đức Thế, Nguyễn Gia Hải, Bạch Văn Hận thực tập ở Sư đoàn BB5/QK7; Mai Lê Xuân Thành thực tập tại Lữ đoàn 205/BCTT.
 
 

 
Đại tá Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực tập tốt nghiệp

 
Với kết quả thực tập 100% học viên đạt khá trở lên, trong đó có đến 99% đạt giỏi và xuất sắc, đợt thực tập của Nhà trường đã hoàn thành tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là bước kiểm tra, tập dượt giúp học viên làm quen với thực tế tại đơn vị, vận dụng các kiến thức đã được học ở tr­ường vào thực hiện nhiệm vụ, chức trách ban đầu theo chuẩn đầu ra ch­ương trình đào tạo đã xác định, từ đó tích luỹ thêm kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao khi tốt nghiệp ra trường. Đồng thời, qua đợt thực tập, Nhà trư­ờng có cơ sở để đánh giá phẩm chất, năng lực của học viên, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.
 
Trường Sinh


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: