Nhà trường nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục thuộc Dự án đầu tư nâng cấp trường bắn cấp trung đoàn bộ binh cơ bản

Ngày 31/10/2019, tại Trường bắn núi Bạch Mã (Thao trường Dục Mỹ, Thị xã Ninh Hòa), Nhà Trường tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư nâng cấp trường bắn cấp Trung đoàn bộ binh cơ bản. Đại tá Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì kiểm tra, nghiệm thu. Tham gia có Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo; thủ trưởng Phòng Đào tạo, Khoa Quân sự chung. Phục vụ nghiệm thu có đại diện các đơn vị thầu.

 
 
 Thủ trưởng Nhà trường kiểm tra hoạt động thiết bị tự động phục vụ bắn
  
 
Giảng viên Khoa Quân sự chung thực hành bắn kiểm tra thiết bị tự động phục vụ bắn

 
Từ tháng 9 năm 2019, sau khi được Thủ trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, kế hoạch, phương án thi công. Đơn vị thi công là Công ty xây dựng ACC Nha Trang và Viện tự động hóa kỹ thuật Quân sự đã nhanh chóng triển khai các biện pháp và tổ chức thi công, lắp đặt thiết bị đúng theo kế hoạch đã xác định. Nhà trường đã chủ động trong công tác giám sát công trình một cách nghiêm túc, chặt chẽ bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Sau hơn 2 tháng tổ chức thi công, đến nay các hạng mục Dự án đầu tư nâng cấp trường bắn cấp Trung đoàn bộ binh cơ bản đã hoàn thành việc thi công và lắp đặt đúng theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt.

  
 
Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo kiểm tra thực tế lắp đặt các thiết bị tại trường bắn
 

Tại buổi nghiệm thu kỹ thuật, Thủ trưởng Nhà trường yêu cầu: Đối với đơn vị thầu tiếp tục hoàn thiện những nội dung công việc còn lại trong tháng 11/1019 trước khi Nhà trường ký nghiệm thu bàn giao và tổ chức bảo hành công trình theo đúng quy định; đối với Phòng Đào tạo, Khoa Quân sự chung, Đại đội 10 cử lực lượng tham gia tập huấn, tiếp quản và bảo quản thiết bị phục vụ bắn trong quá trình khai thác sử dụng.
 
Công trình sau khi được bàn giao sẽ là cơ sở để nâng cao hơn nữa công tác huấn luyện chiến đấu, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Nhà trường và đủ điều kiện sẵn sàng phục vụ đăng cai hội thao, hội thi các cấp trong thời gian tới.
 
 

Minh Tân - Văn Tuấn


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: