Nhà trường sơ kết giữa kỳ triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Phụ nữ Nhà trường lần thứ VII

Sáng 28/6/2019, Nhà trường tổ chức hội nghị Sơ kết giữa kỳ triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Phụ nữ Nhà trường lần thứ VII (2016 – 2021). Đại tá Võ Bá Dương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị. Tham dự có thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị, Trợ lý Công đoàn - Phụ nữ và các đồng chí chủ tịch (phó chủ tịch) các hội phụ nữ cơ sở trong toàn trường.
 


Đại tá Võ Bá Dương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị

 
Hội nghị tiến hành đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động công tác phụ nữ nhà trường giai đoạn 2016 – 2019 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ nhà trường những năm tiếp theo (2019- 2021). Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2019, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Nhà trường đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy nội dung, kế hoạch hoạt động; triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động Đại hội đại biểu phụ nữ Nhà trường lần thứ VII giai đoạn 2016 - 2021. Các cấp Hội thư­ờng xuyên đ­ược củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; phát huy tốt chức năng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, vận động hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.
 


Đồng chí Trợ lý Công đoàn - Phụ nữ báo cáo trung tâm hội nghị sơ kết
 

Thủ trưởng Nhà trường và cơ quan chụp hình lưu niệm
với các đồng chí chủ tịch (phó chủ tịch) các hội PNCS tham dự hội nghị

 
Trong nửa sau nhiệm kỳ (2019-2021), hội nghị xác định phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong tình hình mới và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tập trung xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh, đột phá đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội. Quan tâm, tạo mọi điều kiện cho phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn; tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ, phương pháp, tác phong trong công tác. Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững", góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà trường VMTD.
 

Trường Sinh


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: