Nhà trường tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 01/4/2019, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đại tá Phạm Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Quân sự Nhà trường chủ trì; tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, các Tổ điều tra, thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị và đại diện cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ.
 


Toàn cảnh buổi lễ ra quânĐại tá Phạm Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Quân sự Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Hiệu trưởng Quân sự yêu cầu các Tổ điều tra và các cơ quan, khoa, đơn vị phải nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Binh chủng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổng điều tra đã xác định. Các thành viên Tổ điều tra cần nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, chú trọng phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với so sánh đối chiếu hồ sơ quản lý tại đơn vị. Các cơ quan, khoa, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt đến mọi quân nhân về mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra; tạo điều kiện để các điều tra viên tiến hành điều tra đạt chất lượng tốt nhất.


Thực hiện theo Phương án tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng, cuộc tổng điều tra của Nhà trường tiến hành thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở của các quân nhân trong Nhà trường nhằm phục vụ cho công tác tổng hợp, thống kê số liệu về dân số, nhà ở của Bộ Quốc phòng và của quốc gia; dự báo tình hình phát triển dân số, nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn tiếp theo; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

Theo kế hoạch, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Nhà trường tiến hành từ ngày 01/4 đến 25/4/2019.

 

 Trường Sinh  


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: