Nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan Quân đội nhân dân Lào khóa 7, sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 11

Chiều 13/7/2018, Nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan Quân đội nhân dân Lào khóa 7 và sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 11. Đại tá, TS Nguyễn Như Thắng - Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại biểu các cơ quan, khoa, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 18 và các học viên tốt nghiệp. Quang cảnh lễ tốt nghiệp


 


Đồng chí Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên Quân đội nhân dân Lào,
Quân đội Hoàng gia Campuchia và trao Giấy khen cho hai học viên tiêu biểu

 

 Trong thời gian học tập tại Nhà trường, học viên Quân đội nhân dân Lào và học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia đã được trang bị những nội dung kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và một số kiến thức về Khoa học xã hội và nhân văn cần thiết gắn với hoạt động quân sự; bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác. Các học viên được trang bị kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành theo yêu cầu của sĩ quan chỉ huy tham mưu Thông tin cấp phân đội trình độ đại học; bảo đảm cho các sĩ quan khi ra trường có khả năng làm tốt công tác tham mưu, tổ chức, quản lý, chỉ huy, huấn luyện phân đội thông tin, tổ chức khai thác có hiệu quả trang thiết bị được biên chế trong Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của chiến tranh hiện đại.
Một số kết quả chính của khóa học như sau:
1. Khối học viên Quân đội nhân dân Lào khóa 7: Tổng số học viên 04, tham gia phân loại 04, trong đó:
+ Phân loại học tập Khá: 4/4 (100%).
+ Phân loại rèn luyện Tốt: 4 (100%).
* Phân loại tốt nghiệp Khá: 4/4 (100%).
2. Khối học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 11: Tổng số học viên 13, tham gia phân loại 13, trong đó:
+ Phân loại học tập Khá: 09 (69%).
+ Phân loại học tập Trung bình khá: 04 (31%).
+ Phân loại rèn luyện Tốt: 11 (85%).
+ Phân loại rèn luyện Khá: 02 (15%).
* Phân loại tốt nghiệp Khá: 08 (62%).
* Phân loại tốt nghiệp Trung bình khá: 05 (38%).
Tiêu biểu trong học tập, rèn luyện của các khóa học là hai học viên: Đại úy Vilaykone Singto, Lớp trưởng, Lớp QL7 và Thượng sĩ Sath Kosal, Lớp trưởng, Lớp QK11.

Khóa học kết thúc nhưng những tình cảm tốt đẹp trong thời gian học tập tại Nhà trường sẽ còn đọng mãi trong mỗi học viên khóa QL7 và QK11. Thành công của khóa học sẽ tiếp tục góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân hai nước Lào, Campuchia ngày càng keo sơn, bền chặt./.
Xuân Mạnh

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: