Phòng Tài chính Binh chủng kiểm tra tài chính, kế toán Nhà trường

Từ ngày 28 đến 30/10/2019, Phòng Tài chính Binh chủng đã tiến hành kiểm tra tài chính, kế toán năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 của Nhà trường. Đoàn do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính làm trưởng đoàn; thành viên trong đoàn là các đồng chí trợ lý, nhân viên Phòng.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng ban Tài chính báo cáo tình hình công tác tài chính của Nhà trường, Đoàn đã tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ kế toán, hồ sơ quyết toán ngân sách, thu, chi BHXH, BHYT năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019.

  
 
Đoàn kết luận kiểm tra

  
Qua kiểm tra, Đoàn kết luận: Công tác tài chính được Đảng uỷ, chỉ huy Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ lập dự toán thu, chi ngân sách đến công tác bảo đảm, quản lý và quyết toán ngân sách. Nhà trường thực hiện có nền nếp chế độ lập dự toán ngân sách năm; thông báo, phân bổ và giao dự toán ngân sách năm cho các cơ quan. Thực hiện công khai tài chính với cấp ủy đảng các cấp theo quy định. Các ngành lập kế hoạch chi ngân sách năm báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt chặt chẽ. Đã bảo đảm tài chính đúng, đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; thực hiện có nền nếp chế độ liên thẩm quân số với các cơ quan của Nhà trường. Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn cũng chỉ ra và rút kinh nghiệm một số hạn chế trong quá trình thực hiện công tác tài chính, kế toán của Nhà trường, đồng thời hướng dẫn cho Ban Tài chính Nhà trường thực hiện đúng quy định các nội dung còn vướng mắc, nội dung mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác ngành trong thời gian tới.
 
 

Đăng Trung


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: