Sinh viên Khoa Kỹ thuật viễn thông hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa năm học 2017-2018

Ngày 10/7/2018, sinh viên các lớp khối đại học khóa 1 và liên thông khóa 1 chuyên ngành điện tử truyền thông, Khoa Kỹ thuật viễn thông hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa năm học 2017-2018. Trong chương trình kỳ thi, các sinh viên đã tiến hành thi môn Cơ sở ngành, Chuyên ngành viễn thông và bảo vệ đồ án tốt nghiệp diễn ra từ ngày 6/7 đến 10/7/2018.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy chế, thời gian, Đảng ủy, Ban chỉ huy Khoa đã thực hiện tốt các công tác chuẩn bị như tổ chức quán triệt nghiêm mục đích, yêu cầu, quy chế, kế hoạch thi tốt nghiệp cuối khóa đến mỗi sinh viên; đồng thời quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho sinh viên ôn, thi đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan và giao nhiệm vụ cho các lớp sinh viên chuẩn bị vật chất, tài liệu phục vụ cho kỳ thi.Thực hiện nội dung thi


Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp


Kỳ thi đã diễn ra trật tự, nghiêm túc; các sinh viên thật sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao. Quá trình tham gia thi, 100% sinh viên tham gia thi chấp hành nghiêm quy chế. Riêng nội dung bảo vệ đồ án tốt nghiệp, sinh viên các lớp khối đại học khóa 1 có 02 sinh viên đạt xuất sắc, 03 sinh viên đạt giỏi; khối liên thông khóa 1 có 07 sinh viên đạt giỏi và 11 sinh viên đạt khá.

Thành Trung


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: