Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nâng điểm khoa học

Sáng ngày 5/5/2017, tại Hà Nội, thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước do GS.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chủ trì phiên họp xét tính điểm khoa học cho hệ thống tạp chí quốc gia. Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét nâng điểm khoa học từ 0 đến 0,5 điểm.
 
 

Quang cảnh phiên họp
 
Năm 2016, Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét tính điểm khoa học từ 0 đến 0,25 điểm. Sau hơn một năm hoạt động, Tạp chí đã có nhiều đổi mới trong nâng cao chất lượng khoa học cho các bài báo và chấp hành tốt các quy trình xét duyệt, phản biện, sửa chữa các bài báo khoa học. Vì vậy, Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Khoa học quân sự đề nghị và được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước chấp nhận nâng điểm khoa học cho Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc từ 0 đến 0,5 điểm. Các ý kiến phát biểu của các thành viên thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tại phiên họp cũng đánh giá cao chất lượng và quy cách trình bày của Tạp chí.
 


Bảng tính điểm khoa học cho các tạp chí của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước
 
Ý kiến phát biểu của GS.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nhấn mạnh, Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc đã từng bước đổi mới, đã chấp hành tốt các quy định về quy cách trình bày của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, các bài viết đăng trên Tạp chí đều tập trung về các lĩnh vực mà Trường Đại học Thông tin liên lạc đang nghiên cứu, đào tạo. Đây thực sự là một Tạp chí khoa học chuyên ngành. 
 


GT.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (người đứng) phát biểu
 
Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc được xét nâng điểm khoa học là sự ghi nhận của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về sự phát triển của Tạp chí trên nhiều mặt trong thời gian qua. Đồng thời, đây là điệu kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên phấn đấu để đạt được các chức danh khoa học trong thời gian tới.

 
Văn Chương

Thông tin khác

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: