Thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Chỉ huy - tham mưu Tác chiến không gian mạng

Chiều 02/7/2018, Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo tổ chức họp thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Chỉ huy - tham mưu Tác chiến không gian mạng của Trường ĐH Thông tin liên lạc. Thành phần Hội đồng thẩm định có Thiếu tướng, TS Phạm Việt Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh 86, Chủ tịch Hội đồng; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh, Chủ nhiệm khoa, Khoa Điện tử viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã, ủy viên hội đồng; Trung tá, PGS.TS Trần Nguyên Ngọc, Phó chủ nhiệm khoa, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật quân sự, ủy viên hội đồng; Đại tá, TS Nguyễn Như Thắng, Phó hiệu trưởng Đào tạo, Trường ĐH Thông tin liên lạc, ủy viên hội đồng và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tùng Hưng, Phó Giám đốc, Trung tâm An toàn thông tin, Bộ Tư lệnh 86, thư ký hội đồng. Tham dự buổi thẩm định có Đại tá Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng; Đại tá Tống Hùng Dũng, Chính ủy Nhà trường; các đồng chí thủ trưởng cơ quan Đào tạo, Chính trị, Khoa học quân sự và chủ nhiệm các khoa giáo viên.Thượng tá Nguyễn Đình Thi, Trưởng phòng Đào tạo báo cáo chương trình đào tạo trước hội đồng

 

Sau khi đồng chí Chủ tịch hội đồng quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi họp và Thư ký hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Thi, Trưởng phòng Đào tạo đã đại diện Nhà trường báo cáo tóm tắt nội dung, quá trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Chỉ huy - tham mưu Tác chiến không gian mạng và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. Báo cáo nêu rõ, mục tiêu của chương trình đào tạo là đào tạo những thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, trở thành Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng, trình độ đại học; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức và năng lực công tác đảng, công tác chính trị; có kiến thức cơ bản về điện tử viễn thông, kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, an ninh an toàn thông tin, nghệ thuật tác chiến không gian mạng; có năng lực tham mưu, chỉ huy phân đội triển khai, quản lý, điều hành, xử lý sự cố hệ thống công nghệ thông tin; tổ chức các hoạt động tác chiến trên không gian mạng; học viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng; đảm nhiệm chức vụ ban đầu là phân đội trưởng tác chiến không gian mạng, có khả năng phát triển lên chức vụ cao hơn; có tiềm năng phát triển lâu dài. Cấu trúc chương trình đào tạo có khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo chuyên nghiệp. Trong đó, khối kiến thức giáo chuyên nghiệp bao gồm: Kiến thức cơ sở nhóm ngành và cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, thực tập, diễn tập, thi tốt nghiệp. Thời lượng của chương trình đào tạo là 04 năm.Thành viên hội đồng tham gia phản biện


Thiếu tướng, TS Phạm Việt Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh 86, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

 

Tại buổi họp đã có nhiều ý kiến phản biện, đóng góp của thành viên hội đồng và các đồng chí tham dự. Kết luận buổi thẩm định, đồng chí Chủ tịch hội đồng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo của Nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng đáp ứng đầy đủ về cấu trúc, nội dung, thời lượng và hình thức theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Quốc phòng. Nhà trường đã có đủ điều kiện để bảo đảm tốt cho quá trình đào tạo, như: Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng tốt việc giảng dạy và quản lý các đối tượng học viên hiện tại và học viên ngành Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng; hệ thống phòng học chuyên dùng đủ điều kiện để đào tạo theo chương trình đã thiết kế; hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngành Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng và các ngành học đang có của Nhà trường.

Hội đồng đã bỏ phiếu kín với kết quả 05/05 (100%) thành viên hội đồng nhất trí thông qua chương trình đào tạo ngành Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng của Nhà trường; đồng ý đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt và cho phép Trường Sĩ quan Thông tin được mở ngành đào tạo Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến không gian mạng.
 
Trường Sinh
  
 

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: