Thông qua 2 chuyên đề khoa học của Khoa Kỹ thuật viễn thông

Chiều ngày 16/01/2018, Đại tá, TS Lê Xuân Hùng - Phó Hiệu trưởng đã chủ trì thông qua 2 chuyên đề "Những tính năng, dịch vụ mới trên máy vô tuyến điện dòng S của Viettel" của tác giả Thượng tá Nguyễn Anh Đức và "Công nghệ radar trong chiến tranh hiện đại" của tác giả Thượng tá Bùi Văn Tuyển.
 

  
Đại tá, TS Lê Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng chủ trì hội nghị

 
Tham dự thông qua chuyên đề có Thủ trưởng Phòng Khoa học quân sự, Thủ trưởng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Thủ trưởng Khoa Kỹ thuật cơ sở và Ban Khoa học Khoa Kỹ thuật viễn thông. Sau khi nghe từng tác giả báo cáo, các thành phần tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp về phương pháp trình bày, cấu trúc chuyên đề và một số nội dung để tác giả chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.
 
Phát biểu kết luận, Đại tá, TS Lê Xuân Hùng - Phó Hiệu trưởng đánh giá cao kết quả biên soạn, trình bày chuyên đề của hai tác giả, đây là hai chuyên đề có chất lượng và giá trị thực tiễn cao. Đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng yêu cầu tác giả của 2 chuyên đề nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện để tiến hành báo cáo trước toàn trường trong thời gian tới.
 
Ban Biên tập


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: