Thông qua Hồ sơ thuyết minh đề tài KHXH&NVQS cấp Tổng cục Chính trị năm 2020

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Tại Học viện Hải quân, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Tổng cục Chính trị năm 2020. Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng, Chính uỷ Học viện Hải quân Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng xét duyệt còn có đại biểu Phòng Khoa học quân sự, Tổng cục Chính trị, các nhà khoa học đến từ Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Lục Quân 2, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường sĩ quan Không quân, đại biểu các nhà trường và các ban đề tài.
 


Hội đồng xét xuyệt thuyết minh Đề tài

Hội đồng xét duyệt đã nghe báo cáo thuyết minh, phản biện, đóng góp, tư vấn, thông qua 03 đề tài KHXH&NVQS cấp TCCT năm 2020 của Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Sĩ quan Thông tin. Đề tài “Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ trung đội trưởng thông tin trong Quân đội hiện nay” do Đại tá, Tiến sỹ Hà Sỹ Chiến – Phó Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường làm chủ nhiệm cùng nhóm tác giả của Trường Sĩ quan Thông tin đã được Hội đồng xét duyệt thông qua.
 


Đại tá, TS Hà Sỹ Chiến, báo cáo thuyết minh Đề tài

Các nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, nhất trí với kết cấu đề cương của đề tài, cách tiếp cận, giải quyết vấn đề; sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thái độ khoa học và năng lực nghiên cứu của Ban đề tài. Đồng thời Hội đồng đã đóng góp, gợi ý, chỉ ra một số nội dung để ban đề tài tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh thuyết minh đề cương và triển khai nghiên cứu theo kế hoạch.
 
Lưu Xuân Long

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: