Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thông tin liên lạc đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2015 – 2016. Nhân dịp này, Tạp chí Khoa học – Đào tạo Thông tin liên lạc đã có dịp trao đổi với một số đồng chí cán bộ lãnh đạo các khoa giáo viên trong Nhà trường về vấn đề đổi mới phương thức đánh giá kết quả của học viên, sinh viên theo tiếp cận năng lực và vì năng lực của người học; về những yêu cầu đặt ra đối với các khoa giáo viên trong năm học mới. Ban biên tập xin trích đăng một số ý kiến trao đổi của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy khoa giáo viên về vấn đề này.

Đại tá, ThS, NGƯT Đặng Sơn Tuấn – Chủ nhiệm khoa Cơ bản
Đánh giá theo tiếp cận năng lực của người học và vì năng lực của người học, đây là vấn đề mới cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Công việc trước mắt theo tôi cần phải tập trung làm tốt đó là: Tập trung bồi dưỡng giảng viên về phương pháp dạy học, phương pháp và kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận năng lực. Xác định các mức độ và tiêu chí cho mỗi năng lực, sao cho chúng có thể đo lường được. Đồng
thời phải thiết kế tiến trình đánh giá cho mỗi năng lực và bộ công cụ đánh giá thích hợp.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Tủng Hưng – Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Viễn Thông


 
Tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập theo hướng đánh giá năng lực toàn diện của người học là một chủ trương lớn của Nhà trường có ý nghĩa quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Trước hết phải xây dựng hệ thống các năng lực cần thiết, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đặc biệt đối với hệ đào tạo sinh viên dân sự phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội và các doanh nghiệp. Từ đó xây dựng bộ công cụ để đánh giá chính xác và khách quan các năng lực theo chuẩn đầu ra của môn học và chương trình đào tạo. Mặt khác cần bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, chủ nhiệm bộ môn về trình độ chuyên môn, phương pháp luận và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của người học 

Đại tá, ThS Nguyễn Văn Tỵ - Chủ nhiệm khoa Khoa học xã hội và nhân văn

 
Một số vấn đề cần tập trung trong năm học mới đối với các khoa giáo viên, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Một là, đổi mới xây dựng chương trình đào tạo các đối tượng theo định hướng phát triển năng lực người học. Dứt bỏ hẳn cách tiếp cận xây dựng chương trình theo kiểu nội dung và mục tiêu, phải theo cách tiếp cận phát triển năng lực người học. Xây dựng chính
 xác mô hình năng lực, cả năng lực tư duy, năng lực hành động, các kỹ năng mềm của người học. Rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo sát với thực tế đơn vị và nhu cầu xã hội; gắn kết giữa nội dung, chương trình đào tạo với phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả.
Hai là, tiếp tục khâu đột phá đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên theo hướng đánh giá dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra.  Tăng cường dạng đề thi có tính tổng hợp và vận dụng cao nhằm phát triển năng lực người học. Gắn đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên với đổi mới phương pháp dạy học.
Ba là, xây dựng đội ngũ chủ nhiệm bộ môn mạnh cả về phẩm chất chính trị, tư tưởng, chuyên môn, sư phạm, nghiên cứu khoa học, năng lực quản lý, điều hành bộ môn thực hiện nhiệm vụ, chức trách.

Đại tá, ThS Nguyễn Thạc Hồng – Chủ nhiệm khoa Nghiệp vụ Viễn thông 
Với đặc thù là khoa huấn luyện thực hành, trong năm học 2015 – 2016 Khoa tập trung đột phá về đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả, đổi mới phương pháp dạy học; tạo sự chuyển biến tích cực theo định hướng đánh giá năng lực là chủ yếu sang đánh giá năng lực phẩm chất toàn diện của người học. Tập trung bồi dưỡng năng lực thực hành nghiệp vụ viễn thông cho giảng viên sát với yêu cầu thực tiễn, kỹ thuật gắn liền với chiến thuật và bảo đảm thông tin liên lạc trong thực hiện các nhiệm vụ. Nghiên cứu khai thác, làm chủ, tăng hạn, nâng cấp cải tiến và đề xuất thống nhất trong toàn quân về tổ chức biên chế trang thiết bị công nghệ cao .

Đại tá, ThS Nguyễn Văn Chính – Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin
Xuất phát từ đặc điểm nhiệm vụ của Khoa, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Chúng tôi xác định 3 nội dung đột phá trong năm học đó là:
- Nâng cao chất lượng giảng dạy, tập trung bồi dưỡng đội ngũ Chủ nhiệm bộ môn, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với phương châm tiếp cận nhanh, năng động và hội nhập;
- Đẩy mạnh hoạt động NCKH của giảng viên, sinh viên trước mắt tổ chức thành công Hội thảo ICT và “Triển lãm các sản phẩm NCKH” năm 2015; Tham gia đạt thành tích cao Hội thi OLP tin học sinh viên toàn quốc, Hội thi sinh viên với ATTT khu vực miền trung năm 2015;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục sinh viên; tạo môi trường sư phạm, môi trường học tập, rèn luyện tốt trong sinh viên.

Tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, bằng tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên, năm học 2015 - 2016, Trường đại học Thông tin liên lạc sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục quốc gia./.
Lê Hiệp

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: