Tiểu đoàn 28: Tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng học tiếng Anh của đơn vị

Nhằm nâng cao chất lượng học tập tiếng Anh của đơn vị, những ngày qua, Câu lạc bộ tiếng Anh của Tiểu đoàn 28 đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, giúp học viên củng cố, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
 
Để nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh, hàng ngày Câu lạc bộ đã phân công lực lượng chuẩn bị các nội dung nghe phù hợp với trình độ của học viên ở từng đại đội, in phát cho học viên chủ động đọc, nghiên cứu trước và tiến hành ghi âm, phát thanh cho học viên nghe vào các khung giờ 05h30-6h, 17h30-18h, đồng thời cán bộ đơn vị sẽ kiểm tra kết quả nghe của học viên ngay sau mỗi lần luyện tập.
 
Để nâng cao trình độ ngữ pháp và đọc hiểu cho học viên, các lớp đã tổ chức thường xuyên hoạt động tổ học phụ, tổ học phụ tiếng Anh là những đồng chí tiêu biểu nhất lớp về học tập môn học này sẽ giúp các đồng chí học viên cùng lớp ôn lại những cấu trúc ngữ pháp đã được giáo viên trang bị và luyện tập cách phát âm, đọc hiểu.

 
  
Tiến hành thường xuyên hoạt động tổ học phụ trong học tập tiếng Anh

 
Bên cạnh đó, Câu lạc bộ đã thường xuyên liên hệ các giáo viên trong Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa cơ bản tới đơn vị bồi dưỡng  kiến thức cho học viên và giúp đỡ Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả hơn. Ngoài ra, sau mỗi tuần hoạt động, ôn luyện, vào tối thứ 3 hàng tuần, Câu lạc bộ đều tổ chức kiểm tra kết quả học tập của học viên theo các tiêu chí kiểm tra tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra của Nhà trường, kết quả kiểm tra là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại bình rèn tuần, tháng của mỗi học viên.
 
Với những nỗ lực, cố gắng của Câu lạc bộ tiếng Anh nói riêng và của cả tập thể cán bộ, học viên đơn vị nói chung trong thời gian qua, chất lượng học tiếng Anh của học viên đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, điều đó đã khích lệ toàn đơn vị phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới, quyết tâm 100% học viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo mục tiêu yêu cầu đào tạo.
 
       Quang Hồng


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: