Tiểu đoàn 30 tổ chức ngoại khoá bồi dưỡng cho học viên trước khi thực tập

Với mục tiêu bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy và tổ chức các hoạt động của học viên giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập tại đơn vị, những ngày qua, Tiểu đoàn 30 đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa có chất lượng thiết thực và tạo được không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.


Tổ chức hội thao phương pháp huấn luyện chuyên ngành thông tin
Giảng viên khoa KHXH&NV hướng dẫn, bồi dưỡng cho học viên một số kỹ năng hoạt động CTĐ, CTCT

Phát huy vai trò, kinh nghiệm của cán bộ chỉ huy các cấp trong đơn vị, Tiểu đoàn đã tổ chức tốt các nội dung như: Hướng dẫn phương pháp duy trì nền nếp, chế độ, điều hành sinh hoạt tập thể; hướng dẫn gấp chăn bông (cho các học viên thực tập tại khu vực phía Bắc); ngoại khóa và tổ chức hội thao phương pháp huấn luyện chuyên ngành thông tin… Cùng với đó, Tiểu đoàn đã liên hệ với cơ quan Chính trị, khoa Khoa học xã hội và nhân văn mời cán bộ, giảng viên tới hướng dẫn, bồi dưỡng cho học viên một số kỹ năng hoạt động cơ bản tại đơn vị như: Kỹ năng nắm bắt giải quyết tư tưởng bộ đội; kỹ năng tổ chức hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên; kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm,…

Các hoạt động ngoại khóa đã diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hấp dẫn, bổ sung thêm rất nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên, giúp học viên tự tin thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập cũng như công tác tại đơn vị sau này.

 
Cao Thiên

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: