Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh: Khai mạc lớp giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Sáng 02/7/2018, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Nhà trường tổ chức khai mạc lớp giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Tới dự Khai mạc có Đại tá Lê Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Giám đốc Trung tâm; cô Nguyễn Tuyết Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; đại biểu cơ quan Đào tạo, các giảng viên của hai trường và sinh viên tham gia lớp học.

 


Văn nghệ chào mừng


Đại biểu, giáo viên và sinh viên dự khai mạc


Đại tá Lê Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc


Cô Nguyễn Tuyết Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang phát biểu căn dặn sinh viên


Năm nay Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang có 650 sinh viên tham gia lớp học, được chia thành hai đợt, đợt 1 gồm 361 sinh viên tổ chức học từ ngày 02/7 đến 15/7; đợt 2 gồm 289 sinh viên tổ chức học từ 15/7 đến 29/7. Trong thời gian hai tuần, các sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc và nghệ thuật quân sự Việt Nam; về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; giúp các em nhận thức đúng đắn các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Từ đó nâng cao nhận thức, trang bị những kỹ năng về quân sự, an ninh cần thiết cho sinh viên đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trường Sinh


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: