Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh: Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2018, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Sĩ quan Thông tin đã chủ trì, phối hợp với các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho gần 3.000 sinh viên của các trường theo phân luồng.

 


Trung tâm đã liên kết chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng
trên địa bàn trong tổ chức giáo dục QPAN cho sinh viên

 

Công tác điều hành thực hiện kế hoạch huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% cán bộ, giảng viên tham gia huấn luyện, quản lý sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao. Nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện được chủ động đổi mới, sát với tình hình thực tiễn đời sống xã hội. Công tác quản lý, rèn luyện sinh viên theo khung đại đội, trung đội góp phần thực hiện nghiêm túc các nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt theo đúng điều lệnh quản lý bộ đội và quy định của Trung tâm. Sinh viên có ý thức tự giác rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định trong huấn luyện. Phát huy nguồn lực sẵn có, đồng thời tranh thủ các nguồn do trên cấp, Trung tâm đã bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu, vũ khí, trang thiết bị, giảng đường, thao trường, bãi tập…phục vụ cho huấn luyện. Công tác bảo đảm ăn, uống, phòng bệnh, chữa bệnh, trực cấp cứu và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm túc. Những kết quả trên được các cơ quan quản lý cấp trên và các trường bạn ghi nhận, đánh giá cao qua các đợt thăm, kiểm tra tại Trung tâm.Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục dân quân tự vệ
đến thăm, kiểm tra công tác giáo dục QPAN của Trung tâm (4/2018)

 

Bước vào năm 2019, dự kiến Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sẽ tổ chức huấn luyện cho sinh viên của 12 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận với khoảng 4.000 sinh viên. Với quyết tâm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Trung tâm, Nhà trường chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, điều hành kế hoạch huấn luyện và công tác quản lý sinh viên. Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý sinh viên; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực nhằm kích thích tính năng động, sáng tạo của sinh viên.


Thủ trưởng Nhà trường luôn quan tâm kiểm tra, chỉ đạo công tác
tổ chức bảo đảm, huấn luyện cho sinh viên tại Trung tâm


Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung về
quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường theo kế hoạch, chương trình đã xác định

 

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại vào trong quá trình dạy học nhằm cung cấp cho sinh viên những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn sinh viên trong quá trình học tập. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kịp thời động viên khen thưởng tạo khí thế thi đua học tập, rèn luyện. Quản lý, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của sinh viên trong suốt quá trình học tập. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt dân chủ nhằm tiếp thu những ý kiến, thông tin phản hồi từ sinh viên để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh các hoạt động của Trung tâm với mục đích nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Phát huy tối đa các nguồn lực, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, đồng thời từng bước quy hoạch nâng cấp các hệ thống giảng đường, thao trường bãi tập theo hướng phân khu chức năng, bảo đảm tính liên thông, tích hợp. Đẩy mạnh “xanh hóa” khuôn viên Trung tâm tạo không gian “xanh - sạch - đẹp”. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục bám nắm cấp trên xin chủ trương mở dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giai đoạn 2 với lưu lượng hằng năm khoảng 10.000 sinh viên.Đẩy mạnh việc "xanh hóa" khuôn viên Trung tâm tạo không gian “xanh - sạch - đẹp”

 

Với quyết tâm của Nhà trường, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên, sự ủng hộ của các trường bạn, tin tưởng rằng năm 2019 Trung tâm sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từng bước trở thành một trung tâm điểm trong hệ thống các trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh của cả nước.
 
Hoàng Bình
  

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: