Trường Đại học Thông tin liên lạc: Thông báo tuyển sinh năm 2017

1. Đối tượng tuyển sinh
- Tuyển thí sinh nam, nữ.
2. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
-  Nhà trường xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 
4. Điều kiện nhận ĐKXT; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
- Đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Nhà trường sẽ thông báo cụ thể ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 của Trường sau khi có thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT (Thi tuyển)
- Mã Trường: TCU
- Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, Tổ hợp môn xét tuyển


Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển kỳ thi THPT Ghi chú
Các ngành đào tạo đại học        
Công nghệ Thông tin 52480201 - Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật lý
80  
Kỹ thuật điện tử, truyền thông 52520207 - Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật Lý
80  
Các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học Mã ngành Môn thi tuyển Chỉ tiêu Ghi chú
Công nghệ Thông tin 52480201 Thi 3 môn Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành 35  
Kỹ thuật điện tử, truyền thông 52520207 Thi 3 môn Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành 35  
 
6. Tổ chức tuyển sinh
-  Nhà trường xét tuyển các đợt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.
-  Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  Hình thức nhận ĐKXT: Theo phương thức trực tuyến; nộp tại trường.
- Liên thông từ cao đẳng lên đại học thực hiện theo quy chế của Bộ GDĐT năm 2017.
7.  Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành.
8. Học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với trường công lập.
 
Thông tin liên hệ: Ban Tuyển sinh
Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa,
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 058 3 831805. Fax: 0583 832055
Website: http://www.tcu.edu.vn
Email: tcu@tsqtt.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC

Thông tin khác

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: