Lễ phát động phong trào thi đua quyết thắng năm học 2017 - 2018

Tối ngày 05 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Thông tin long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua năm học 2017 - 2018. Đến dự có đồng chí Đại tá Tống Hùng Dũng - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường; Đại tá Bùi Sơn Hà - Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường.

Văn nghệ chào mừng


Năm học vừa qua, Phong trào thi đua quyết thắng của Nhà trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện, đồng bộ, rộng khắp, có trọng tâm trọng điểm. Đã phát hiện, khơi dậy được nhiều tiềm năng, tạo ra phong trào công tác, học tập, rèn luyện, hăng say, sôi nổi, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nhà trường. Kết thúc năm học, toàn Trường có 37 tập thể được tặng thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng và đơn vị tiên tiến; 360 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến; 33 sinh viên dân sự và 05 học viên quốc tế được tặng giấy khen. Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm học 2016 - 2017 là các tập thể: Phòng Đào tạo, khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa Nghiệp vụ viễn thông và Tiểu đoàn 26.
 


Đại tá Tống Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng,
Chính ủy Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ

 

Phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2017 - 2018, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xác định: tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, hướng dẫn của trên về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua quyết thắng tập trung vào nâng cao chất lượng xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bám sát các chủ trương đổi mới của Nhà trường, đột phá vào các nhiệm vụ mới, khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Thủ trường Nhà trường trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng năm học 2016 - 2017

 

Biểu thị cho tinh thần thi đua quyết thắng, đại diện các khối thi đua của Nhà trường đã ký kết giao ước thi đua, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường đã công nhận giao ước thi đua và căn dặn các đơn vị cần phát huy thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng năm học 2017 - 2018./.

 

Trường Sinh

Thông tin khác

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: