Trường Sĩ quan Thông tin: Khai mạc các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên năm 2020

Chiều 11/02/2020, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên năm 2020. Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng đào tạo Nhà trường chủ trì khai mạc; tham dự có thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị, giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ Phước Tiến - Nha Trang và cán bộ, giảng viên tham gia bồi dưỡng.

Toàn cảnh buổi khai mạc các lớp bồi dưỡng


Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng đào tạo Nhà trường phát biểu khai mạc các lớp bồi dưỡng
 
Trong đợt này, Nhà trường có 44 cán bộ, giảng viên tham gia bồi dưỡng, đây là những đồng chí được lựa chọn từ các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn trường, đủ khả năng đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo đã xác định. Các học viên sau khi kiểm tra đầu vào trình độ tiếng Anh được phân thành 02 lớp là lớp A2 (bồi dưỡng từ trình độ A1 lên A2) và lớp B1 (bồi dưỡng từ trình độ A2 lên B1). Mỗi lớp sẽ học 2 khóa, mỗi khóa 72 giờ (bố trí học vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm hằng tuần), bắt đầu từ tháng 02 và kết thúc vào tháng 7 năm 2020.
 
Các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới, đặc biệt là nhiệm vụ giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.
 
Trường Sinh
 
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: